Rádio Beta – nové relácie

Rádio Beta – nové relácie

Rádio Beta zahájilo vysielanie nových relácií aj za pomoci operačného programu:“ Inovácia programovej štruktúry Rádia Beta“, ktoré obohatia a rozšíria záber poslucháčov aj spektrum relácií celej programovej štruktúry.

Sú to nasledovné relácie:

Rock – relácia o rocku, rockových skupinách, spevákoch a predovšetkým o rockovej hudbe /vysielaná každý utorok od 18.00 – 19.00 hodiny a v repríze každú stredu o tom istom čase.

Kolesá – motoristická relácia pripravovaná v spolupráci s časopisom Stop zameraná na rady motoristom, novinky v motoristickom svete a podobne, vysielaná v stredu popoludní od 15.00 – 16.00 hodiny v premiére a v sobotu o tom istom čase v repríze.

Generácia ZET – relácia pre mládež, o mládeži, rôzne zaujímavosti a problematiky zo života mladých ľudí vo veku 12 – 20 rokov, problematika sociálnych sietí, vysielaná v piatok popoludní od 15.00 – 16.00 hodiny v premiére a v nedeľu o tom istom čase v repríze.

Lunapark – detská relácia pre najmenších detských poslucháčov vo veku od 3 – 12 rokov. V relácii sa čítajú úryvky z rozprávok, zábavné vstupy, súťaže, zaujímavosti zo sveta tých najmenších a samozrejme detské pesničky, vysielaná v nedeľu ráno od 9.00 – 10.00 hodiny.

Singlové obrátky – relácia o tanečnej hudbe, o hudbe súčasnej ale aj minulej, ktorá sa hrala ale aj hrá na tanečných podujatiach, predvádzanie mixovaných ukážok rôznych dídžejov, vysielaná každý piatok od 18.00 – 19.00 v premiére a v sobotu o tom istom čase v repríze.

Veríme, že oslovíme týmito reláciami aj nové segmenty poslucháčov, ktorí nás doposiaľ nepočúvali, zvýšime počúvanosť a tým aj skvalitníme náplň špecializovanejších relácií v programovej štruktúre Rádia Beta.

 

Projekt „Inovácia programovej štruktúry rádia BETA“.

Projekt „Inovácia programovej štruktúry rádia BETA“.

Rádio Bojnice s.r.o. realizuje v období 07/2020 – 06/2021 projekt s názvom: Inovácia programovej štruktúry rádia BETA

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 168 919,74 eur a zdrojov štátneho rozpočtu SR. Celkový nenávratný finančný príspevok predstavuje 188 075,49 eur.

Cieľom projektu je prispieť k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regiónoch Slovenska prostredníctvom netechnologickej inovácie vysielania rádia BETA.

V rámci projektu budú realizované tri aktivity:

 • Obstaranie hmotného a nehmotného majetku
  – na zabezpečenie plynulého a kvalitného vysielania rádia BETA,
 • Podpora marketingových aktivít
  – inštalácia 19 reklamných bilboardov počas 9 mesiacov pre propagáciu nových relácií rádia,
  – modernizovaná web stránka www.beta.sk,
  – vytvorená pozícia marketingového špecialistu
 • Podpora kreatívnej tvorby
  – vytvorenie 5 nových relácií a pracovných miest moderátorov a dramaturga.

Nové relácie rádia:

Relácia pre deti, ktorá bude spĺňať výchovný, kultúrny, vzdelávací a zároveň zábavný charakter.
Relácia pre mladých, tzn. teenagerov, bude zameraná na súčasnú, modernú a tanečnú hudbu a zároveň bude vytvárať priestor na predstavenie sa nových hudobných talentov.
Rock, relácia s rockovou hudbou, kde si poslucháči budú môcť vypočuť hity minulých a súčasných rokov.
Kolesá, motoristická relácia bude vytvorená so zámerom priniesť informácie o novinkách vo svete motoristiky, aktuálnej situácii na cestách a zmenách vo vyhláške o cestnej premávke.
Singlové obrátky, relácia bude zameraná na tanečnú hudbu minulých ako aj súčasných rokov, ktorej súčasťou bude tanečná hitparáda.

Výsledkom projektu bude modernizované vybavenie rádia BETA, posilnená propagácia a inovované vysielanie, ktoré bude rozšírené o nové relácie určené pre nové, ale aj súčasné segmenty poslucháčov. Inovovaním vysielania dôjde k vytvoreniu štyroch nových pracovných miest a zároveň k zlepšeniu prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu v oblasti rozhlasového vysielania na Hornej Nitre.

Pin It on Pinterest