Lunapark

Relácia pre najmenších: detské knižky, čítanie úryvkov z rozprávok, rôzne súťaže a pesničky

Nedeľa od 9.00-10.00

Moderuje: Kristína Prekopová

Email: lunapark@beta.sk